O teatrze / About theatre

Living Space Theatre 


Living Space Theatre jest nomadycznym teatrem założonym w 2016 roku przez absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. W naszych spektaklach łączymy ruch, taniec i aktorstwo. Jesteśmy skupieni na pracy z ciałem i wyobraźnią, które stały się dla nas bardzo skutecznymi narzędziami w procesie twórczym. Od momentu powstania Living Space Theatre współpracowaliśmy z artystami i organizacjami z USA, Chin, Korei Południowej, Japonii, Polski, Belgii, Holandii oraz Bułgarii (prezentując spektakle lub organizując warsztaty teatralno-taneczne).

Główne założenia Living Space Theatre:

- Jako ludzie żyjemy wszyscy w jednej, globalnej przestrzeni i powinnyśmy być za to życie odpowiedzialni. W naszych spektaklach chcemy mówić o ważnych sprawach społecznych, poruszać kwestie tolerancji i praw człowieka.

- Teatr pozwala ożywić przestrzeń pomiędzy ludźmi, dlatego pragniemy tworzyć rzeczywiste spotkanie aktorów z widownią.

- Naszymi działaniami ożywiamy różne przestrzenie, niekoniecznie teatralne.

- Według nas ciało jest żyjącą przestrzenią (wewnątrz której ma miejsce wiele przeżyć), dlatego umożliwiamy ciału ekspresję poprzez ruch i taniec.

- Living Space Theatre jest dla nas przestrzenią laboratoryjną, w której rozwijamy technikę pracy artystycznej oraz terapeutyczno-warsztatowej.

-----------------------------

Living Space Theatre is a nomadic theatre founded in 2016by artists who had graduated from National Theatre Academy in Cracow, Poland. In our works we combine movement, dance, and acting. We are focused on working with physical body and imagination which are very powerful tools in creative process. Since the very beginning we cooperated with artists and organizations from USA, China, South Korea, Japan, Poland, Belgium, the Netherlands and Bulgaria (presenting our pieces and organizing dance, movement and acting workshops).

Principal objectives of the Living Space Theatre:

- We, as human beings, live in one global space and we need to be responsible and take care of the life around. Through our performances we want to raise voice about actual social issues, tolerance and human rights.

- By theatre events space between people becomes vivid hence we want to create a real meeting among actors and the audience.

-  We bring theatre life to various spaces that can become alive though the action.

- For us human body is the living space itself (each human being carries their inner experiences) therefore we are focused on the artistic expression through the movement and dance.

- Living Space Theatre is a laboratory space within which we develop our artistic approach as well as teaching and therapeutic work.

Popularne posty