O teatrze

Living Space Theatre 

- to idea nomadycznego teatru żywej przestrzeni. Brak stałej siedziby traktujemy jako atut - dzięki temu pracujemy w różnych miejscach i z różnymi ludźmi. Uruchamiamy w ten sposób nowe obszary pod działania sceniczne (nie tylko na scenie tradycyjnej, ale także poza nią) organizując m.in. akcje w przestrzeniach publicznych. W naszej twórczości jesteśmy nastawieni na ekspresję poprzez ciało i ruch. Wobec wielu stawianych granic, przede wszystkim mentalnych, chcemy robić coś, co będzie te granice zrzucać. Wybraliśmy taniec, jako formę komunikacji, która pomaga wychodzić poza bariery kulturowe. Również dlatego naszą główną inspiracją stała się kultura Romów, która jest przykładem życia poza granicami państw. 

Jako młodzi twórcy chcemy rozpowszechniać formę twórczego współdziałania: organizujemy warsztaty, spotkania oraz współtworzymy spektakle z różnymi grupami społecznymi. Jesteśmy otwarci na kolaborację z artystami różnych dziedzin i tworzenie interdyscyplinarnych wydarzeń w obrębie sztuki. Chcemy, aby projekty tworzone w ramach Living Space Theatre pozostawiały po sobie namacalny ślad, świadczący o naszym pobycie w danym miejscu – instalacje w przestrzeni publicznej, rzeźby, lub inne przejawy ekspresji artystycznej, korespondujące z problemami i potrzebami danej społeczności.
Mimo, iż przedsięwzięcie jest świeżym pomysłem, już dostaliśmy oficjalne zaproszenia od zespołów, teatrów i festiwali między innymi z Armenii, Czech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, które zaciekawiły się naszą ideą i chcą nawiązać współpracę.

Popularne posty