Oferta sponsorska

Proponujemy inwestorom promowanie naszych wartości oraz wsparcie finansowe kreowanych przez nas spektakli i wydarzeń. Oferujemy dwa rodzaje pakietów sponsorskich:


PAKIET A
Państwa firma otrzymuje widoczne
miejsce w budynku, w którym
prezentowany będzie spektakl oraz:
• stoisko/ekspozycja wizji i misji
Państwa Firmy oraz najnowszych
produktów firmy,
• logo oraz nota informacyjna o Państwa firmie (500 słów) będą umieszczone na naszej stronie internetowej/facebooku,
• logo Państwa firmy w lobby,
• logo Państwa firmy pojawi się na
okładce broszur informacyjnych,
plakatach, programach i materiałach
promocyjnych,
• informacje o Państwa firmie w formie
załącznika do broszury informacyjnej/
programu,
• zaproszenie na spektakl/warsztaty.
Ponadto Państwa firma otrzyma
specjalny certyfikat w formie
oprawionego dyplomu, z informacją
o współpracy i partnerstwie
z Living Space Theatre.
PAKIET B
Państwa firma otrzymuje widoczne
miejsce w budynku, w którym
prezentowany będzie spektkal oraz:
• logo Państwa firmy na naszej
stronie/facebooku,
• logo Państwa firmy w lobby i w
salach warsztatowych,
• logo Państwa firmy pojawi sie na
okładce broszur informacyjnych,
plakatach, programach i materiałach
promocyjnych,
•informacja o współpracy Państwa
firmy z Living Space Theatre.
Ponadto Państwa firma otrzyma
specjalny certyfikat w formie
oprawionego dyplomu, z informacją
o współpracy i partnerstwie
z Living Space Theatre.

Popularne posty