ZespółJAKUB MARGOSIAK
Założyciel Living Space Theatre. Absolwent Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie oraz wolny słuchacz na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Członek International Dance Comittee.
Uczestnik International Summer Program Roberta Wilsona w Nowym Jorku. Współpracuje z Art Stations Foundation w Poznaniu, Teatrem Śląskim w Katowicach, Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie.

GRZEGORZ ŁABUDA
Współzałożyciel Living Space Theatre. Absolwent PWST Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne. Laureat konkursów międzynarodowych. Dwukrotny uczestnik projektu badawczego "Joy of discovering" w Chinach. Współpracuje z Galerią Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Teatrem im. Słowackiego w Krakowie, Teatrem Tańca Caro w Siedlcach.
ANNA MIKUŁA
Współzałożycielka Living Space Theatre. Absolwentka PWST Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracuje z Maciejem Kuźmińskim, Teatrem Rozbark w Bytomiu, Faido Dance Company w Amsterdamie. Odbyła rezydencję artystyczną w Stalker Teatro - officine CAOS w Turynie we Włoszech. Laureatka konkursów międzynarodowych.

NATALIA DINGES
Absolwentka PWST Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. Związana z: Teatrem Ochoty w Warszawie, Teatrem Śląskim w Katowicach, Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, Teatrem Bretoncafe, Art Stations Foundation w Poznaniu. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne i wyniki w nauce.
DOMINIKA WIAK
Absolwentka krakowskiej PWST na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Tancerka w spektaklach M. Kuźmińskiego, S. Hefczyńskiej-Lewandowskiej, E. Makohona, E. Marciniak oraz R. Rychcika. Nagradzana na festiwalach międzynarodowych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestniczka projektu badawczego "Joy of discovering" w Chinach.KAMIL BARYŁA
Absolwent PWST w Krakowie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. Współpracuje ze Szkołą Aktorską Teatru Śląskiego. Współtworzył wiele etiud filmowych studentów reżyserii z WRiTV i WST. Zagrał również w kilku pełnometrażowych filmach. Laureat, finalista wielu konkursów i przeglądów indywidualnych.PAWEŁ URBANOWICZ
Absolwent PWST w Krakowie, Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. Asystował przy spektaklach “Out Cry” w chor. Edana Gorlickiego oraz “Bezdech” w chor. Sylwii Hefczyńskiej - Lewandowskiej, a także przy zajęciach na Wydziale Teatru Tańca pod kierunkiem prof. Jerzego Święcha i prof. Jana Peszka. Współorganizował festiwale “Ekotopie Kultury”, “Poruszenie” oraz “Suwalskie Teatr-Akcje”.

Popularne posty